SolPlus Veri Koruma Beyannamesi

Bu Veri Koruma Beyannamesi, AISWEI B.V., Barbara Strozzilaan 101, 1083HN Amsterdam, Hollanda (data.protection@solplanet.net) (“biz” veya “Solplanet”) www.solplanet.net ve www.solplus.net adreslerindeki web sitelerimizi veya alt web sitelerini ziyaret ettiğinizde ve Solplanet Cloud for enterprise (pro-cloud.solplanet.net) ve mobil uygulamamız “Solplanet” ile SolPlus Programı gibi ürünler veya hizmetlerimizi kullanırken kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı, kullanacağımızı, saklayacağımızı veya başka bir şekilde işleyeceğimizi açıklamayı amaçlar.

Bu Veri Koruma Beyannamesi, sadece müşterilerimiz için değil, aynı zamanda iş ortaklarımız ve web sitemizi ziyaret eden diğer ziyaretçiler için de geçerlidir.

Veri Koruma Beyannamesi'nde daha önce belirtilmemişse, gerekli ve yasal olarak gerektiğinde, kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında ayrıca bilgi verilir.

Bize herhangi bir kişisel veri sağlamadan önce, lütfen bu Veri Koruma Beyannamesi'ni dikkatlice okuyun ve iyice anladığınızdan emin olun.

1. Kişisel Verilerimizin İşlenmesinin Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanağı.

1.1 Ürünler ve Hizmetlerin Kullanımıyla İlgili İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Kategorileri


Aşağıdaki kişisel veri kategorilerini aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleyeceğiz: (1) Ürünler veya Hizmetlere kaydolma/giriş yapma amacıyla (“Kayıt Amacı”) kişisel verilerinizi aşağıdaki gibi işleyebiliriz: ad, şirketinizin adı, kullanıcı adınız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz ve şifre.

Ayrıca, kayıt ve giriş sırasında kişisel profilinizi tamamlamak için adresiniz ve fotoğraf gibi ek bilgileri vermeniz gerekebilir. Yukarıdaki ek bilgileri vermezseniz, Ürünler veya Hizmetlerimize kaydınızı/girişinizi etkilemez.

(2) Fotovoltaik enerji santrallerinin uzaktan izleme hizmeti sunma amacıyla (“Bağlı Santraller”) hesabınıza bağlı olarak işlenen kişisel verileri aşağıdaki gibi işleyebiliriz: (“İzleme Amacı”) kişisel verilerinizi işleyebiliriz:

(a) Kullanıcının kimlik bilgileri, kullanıcı adınız, adınız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz;

(b) Bağlı Santrallerin bilgileri, durum, ad, tip, kurulu kapasite, coğrafi konum bilgisi, elektrik üretimi, eşdeğer saat ve santrallerin şebekeye bağlama zamanı dahil;

(c) İnverterin cihaz bilgileri, seri numarası, kayıt kodu, cihaz türü, güç, Bağlı Santraller, sinyal gücü, tarafınızca kullanılan inverterin yazılım sürümü dahil;

(d) Terminal cihazlarının bilgileri, cihaz parametreleri ve sistem bilgileri, coğrafi konum bilgisi, cihaz tanımlayıcı bilgileri (IMEI, IDFA, Android ID, Cell ID, MAC, OAID, IMSI ve diğer ilgili cihaz bilgileri);

(e) Ağ bilgileri, IP adresiniz, WiFi bilgileri, baz istasyonu bilgileri dahil.

(3) Satış sonrası hizmet sağlama, yasal haklarınızı ve çıkan ilgili uyuşmazlıkları ortaklaşa çözme amacıyla (“Satış Sonrası Amaç”) kişisel verilerinizi aşağıdaki gibi işleyebiliriz:

(a) Arıza ile ilgili bilgiler, tarafınızca kullanılan inverterin cihaz türü, seri numarası, kurulum tarihi, kurulum yeri, arıza açıklaması ve sistem günlükleri dahil;

(b) İletişim/almış kişinin bilgileri, iletişim/almışın kullanıcı adı, adı, telefon numarası, adı ve şirket kategorisi dahil;

(4) Ürünlerin veya Hizmetlerin geliştirilmesi, şirketimizin tanıtılması ve tanıtılması, şirketimiz grubundaki diğer şirketlerin, Ürünlerin veya Hizmetlerin, marka etkinlikleri ve size diğer bilgilerin sunulma amacıyla (“Tanıtım Hizmetleri” olarak toplu olarak anılır) daha fazla yasal gereksinimler karşılandığında kişisel verilerinizi aşağıdaki gibi işleyebiliriz, :

(a) Kullanıcının kimlik bilgileri, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, ülke/bölge, iş unvanı, şirket adı dahil;

(b) Geri bildirim bilgileri, Ürünler veya Hizmetler hakkındaki geri bildiriminiz. Yukarıdaki Kayıt Amaç, İzleme Amaç, Satış Sonrası Amaç ve Tanıtım Amaç, “İşleme Amaçları” olarak toplu olarak anılır.

1.2 Coğrafi Kişisel Verilerin İşlenmesi


İzleme amaçları için, bağlı santrallerinizi bulmak için coğrafi konum bilgilerinizi işlememiz gerektiğini lütfen unutmayın. Satış sonrası amaçlar için, bağlı santrallerinizi bulmak ve onarımlar ve değişimler de dahil olmak üzere satış sonrası hizmetler sunmak için coğrafi konum bilgilerinizi işlememiz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen gizli kişisel verileri sağlamayı reddederseniz, izleme amacını ve satış sonrası amacını yerine getiremeyecek ve ilgili işlevleri ve hizmetleri size sunamayacağımızı anlayışla karşılayınız.

1.3 Çocuk Kişisel Veri İşlemesi veya Özel Kişisel Veri İşlemesi Yok


Çocuklardan veya özel kişisel veri kategorilerinden herhangi bir işleme amacı için kişisel veri toplamayacağız. Çocukların kişisel veri veya özel kişisel veri sağlamalarına izin verilmez.

1.4 Kişisel Verilerimizin İşlenmesinin Hukuki Temeli


Kişisel verileri, GDPR'nin 6. Maddesi uyarınca aşağıdaki hukuki nedenlere dayanarak işliyoruz: (i) kişisel verilerin işlenmesi açık onayınıza dayanmaktadır, pazarlama amaçları da dahil; (ii) kişisel verilerinizin işlenmesi sizinle yapılan anlaşmanın yürütülmesi ve aramızdaki bir anlaşmanın yapılması için gerekli; (iii) kişisel verilerinizin işlenmesi, üzerinde bulunduğumuz yasal yükümlülüklere uyum sağlamak için gerekli; (iv) kişisel verilerinizin işlenmesi, siber güvenlik ve veri koruma gibi meşru menfaatlere dayalı olarak gereklidir, sahtekarlık tespiti, hizmet bakımı ve kontrol, destek, yedekleme ve veri kurtarma; ve (v) Alman Unfair Competition Act'ın § 7 paragraf 3'te belirtilen koşullar altında e-posta pazarlama.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi

2.1 Kişisel Verilerin Nasıl Toplandığı


İşleme Amaçları için yasal gereksinimler karşılandığında, özellikle GDPR Madde 6 No. 1f uyarınca meşru bir menfaatin varlığı durumunda, kişisel verilerinizi web siteleri, mobil uygulamalar, Çerez ve benzeri cihaz tanımlama teknolojileri ve diğer araçlar, tesisler veya cihazlar aracılığıyla kendimiz veya üçüncü bir tarafa işleyeceğiz.

Başka bir kişinin kişisel verilerini bize sağlarsanız, bu tür bir sağlama diğer kişinin kişisel verilerine ilişkin ayrı bir onayı aldığınızdan emin olmalısınız. Aksi takdirde, sizin sağlamanız nedeniyle diğer kişinin kişisel veri haklarına tecavüz edersek, geri dönme hakkını saklı tutarız.

2.2 Kişisel Verilerin Nasıl Kullandığı


(1) Kayıt Amaçlı, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde kendimiz veya üçüncü bir tarafa işleyeceğiz:

– Şirket adınız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, baş portreniz ve şifreniz dahil bilgiler temel alınarak kullanıcı kimliğinizi belirleyeceğiz;

(2) İzleme Amaçlı, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde kendimiz veya üçüncü bir tarafa işleyeceğiz:

(a) Kullanıcı kimliğinizi belirleyeceğiz, bu bilgiler, kullanıcı adınız, cep telefonu numaranız ve e-posta adresiniz dahil;

(b) Elektrik santralini kuracak ve ağı yapılandıracak ve cihazınızın seri numarası gibi cihaz bilgilerine dayanarak cihazınızın ve Bağlantılı Santrallerin güç üretimini, geliri ve durumunu hesaplayacak ve size göstereceğiz.

(3) Satış Sonrası Amaçlı, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde kendimiz veya üçüncü bir tarafa işleyeceğiz:

(a) Arıza nedenini analiz edeceğiz ve size tarafınızdan sağlanan arıza ile ilgili bilgilere dayalı olarak Ürünler veya Hizmetlerle ilgili anlaşmazlıkları çözeceğiz;

(b) Size geri bildirimde bulunacak ve size iletişim alıcısı bilgilerinize dayalı olarak satış sonrası hizmetler sunacağız.

(4) Tanıtım Amaçlı, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde kendimiz veya üçüncü bir tarafa (reklam verenler ve diğer hizmet sağlayıcıları dahil) işleyeceğiz:

(a) Size tarafınızdan sağlanan geri bildirim bilgilerine dayanarak Ürünlerimizi ve Hizmetlerimizi geliştireceğiz;

(b) Daha fazla yasal gereksinimler karşılandığında size kişiselleştirilmemiş bilgi gönderme veya ticari pazarlama bilgisi gönderme gibi mobil telefon numaranız, e-posta adresiniz ve cihaz tanımlama bilgilerine dayalı olarak, size genel tanıtım SMS'leri gönderme ve genel bilgi gönderme işlemini gerçekleştireceğiz.

Lütfen dikkat edin, otomatik bireysel karar verme işlemi kullanmıyoruz.

2.3 Kişisel Verilerinizin Nasıl Saklanacağı


2.3.1 Saklama Yeri Topladığımız ve Avrupa Birliği içinde oluşturduğumuz kişisel verileriniz için, bunları Avrupa Birliği'nde, kendimiz veya üçüncü bir tarafa (örneğin sunucu tedarikçisi gibi) işleyeceğimiz bir yerde saklayacağız.

2.3.2 Saklama Süresi Kanunlar ve idari düzenlemeler tarafından aksine hükmedilmediği sürece, kişisel verilerinizi İşleme Amaçlarına ulaşmak için gerekli en kısa süre boyunca saklayacağız. Yukarıdaki saklama süresi sona erdikten sonra, kişisel verilerinizi veya uygun kanun gereksinimlerine uygun olarak anonimleştireceğiz.

2.4 Kişisel Verilerinizi Başkalarına Nasıl Sağlayacağız


Genellikle kişisel verilerinizi üçüncü bir tarafa sağlamayacağız. Ancak aşağıdaki durumlardan herhangi biri meydana geldiğinde, ilgili yasal hükümlere uygun olarak kişisel verilerinizi bir üçüncü tarafa sağlayabiliriz:

(a) Ayrı onayınızı almışsak;

(b) Siz taraf olduğunuz bir sözleşmenin sonuçlanması veya ifası gerekiyorsa, örneğin kişisel verilerinizi distribütörlere veya diğer taşeronlara iletmek gerekiyorsa;

(c) İlgili yasal hükümlere göre idari otoritelere, yargı makamlarına ve diğer devlet otoritelerine sağlama konusundaki yasal sorumluluk veya yükümlülüğü yerine getirmemiz gerekiyorsa;

(d) Kamu sağlığı acil durumlarına yanıt vermek veya acil durumlar sırasında bireylerin sağlığını veya malını güvence altına almak gerekiyorsa;

(e) veya kanunlar ve idari düzenlemeler tarafından hükmedilen diğer durumlar altında.

Birleşme, bölünme, tasfiye, iflas ilanı ve diğer nedenlerle kişisel verilerinizi aktarmamız gerekiyorsa, alıcının adını ve iletişim bilgilerini önceden size bildireceğiz ve yasal olarak gerekliyse bu konuda onayınızı alacağız. Alıcı kişisel veri sorumlusu olarak yükümlülükleri yerine getirmeye devam edecektir.

2.5 Kişisel Verilerinizi Kamuoyuna Açıklamayacağız


Ayrı onay almadıkça kişisel verilerinizi kamuoyuna açıklamayacağız.

2.6 Kendi İşleme ve Üçüncü Taraflar Tarafından İşleme


Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen İşleme Amaçları ve işleme yöntemine göre kendimiz veya üçüncü bir taraf tarafından işleyeceğiz. Kendi işleme durumunda, kişisel verilerinizi bizim adımıza işlemek için gerekli çalışanları atayacağız ve çalışanların kişisel veri işleme faaliyetlerini tamamen korumak için gözeteceğiz. Üçüncü bir taraf tarafından işlemeye göre, alıcı ile 28. Madde GDPR'ye uygun bir komisyonculuk işleme anlaşması veya alıcı ile kişisel verilerinizi tamamen korumak için gerekli diğer veri koruma anlaşmasını imzalayacağız ve alıcının kişisel veri işleme faaliyetlerini gözeteceğiz.

2.7 Anonim İşleme


Kişisel verilerinizi anonim işleme tabi tutmak için teknik önlemler veya diğer gerekli önlemleri aldıysak ve bu işlemden sonra bilgiler belirli bir kişiyi tanımak için kullanılamaz hale geldiyse ve geri getirilemez hale geldiyse, böyle işlenmiş bilgilerin kullanımı, saklanması, başkalarına sağlanması, kamuoyuna açıklanması ve diğer işlemler sizi bilgilendirmeye veya onayınızı almayı gerektirmez.

3. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyacağız


Kişisel Verilerinizin gizliliğini korumak için elinden geleni yapacağız. Yüksek endüstri standartlarına uygun olarak makul veri güvenliği önlemleri kullanıyoruz. Ayrıca, Kişisel Veri kötüye kullanımına ve izinsiz siber saldırılara karşı koruma sağlamak için teknik ve fiziksel idari önlemleri içeren sıkı kuralları benimsemiş bulunmaktayız.

4. Kişisel Veri İşleme Hakkınız


Kişisel verilerinizle ilgili olarak size aşağıdaki hakları garanti ediyoruz: (a) Madde 15 GDPR'ye göre erişim hakkı; (b) Madde 16 GDPR'ye göre düzeltme hakkı; (c) Madde 17 GDPR'ye göre silme hakkı; (d) Madde 18 GDPR'ye göre işlemin kısıtlanması hakkı; (e) Madde 20 GDPR'ye göre veri taşınabilirlik hakkı; (f) Madde 21 GDPR'ye göre itiraz hakkı.

Bilgi ve silme haklarına ilişkin sınırlamalar BDSG'nin 34 ve 35. Maddelerine tabidir.

Yukarıda belirtilen hakları data.protection@solplanet.net adresine veya bu veri koruma beyanının başlangıcındaki posta adresimize yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Ayrıca, veri koruma otoritesine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, itiraz hakkını kullanmadan önce itirazın sonuçlarını tamamen düşünmelisiniz. Belirli bir işleme itiraz ettiğinizde, ilgili işlevleri veya hizmetleri sunmaya devam edemeyeceğiz ve bu nedenle ilgili işlemin sonucundan kaynaklanan kayıplar da dahil olmak üzere, size veya üçüncü bir tarafa tarafımızdan neden olan kayıpları yalnızca siz taşıyacaksınız.

5. Diğer

5.1 Bu Veri Koruma Beyanının Güncellenmesi


Bu Veri Koruma Beyanını zaman zaman güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutarız. Değişiklik, bu Veri Koruma Beyanı altındaki haklarınızın önemli ölçüde kısıtlanmasına yol açarsa, değişiklik bildirimi size e-posta, mektup, telefon bildirimi, duyuru, yazılım içi bildirim ve benzeri yollarla göndereceğiz.

Değişiklik bildirimi alırsanız ve değiştirilmiş Veri Koruma Beyanını kabul etmiyorsanız, derhal yazılı olarak bize bildirmeniz gerekir. Aksi takdirde, ilgili Veri Koruma Beyanı hükümlerinde yapılan değişiklikleri kabul etmiş sayılacaksınız. Değişiklik bildirimi aldıktan sonra kişisel verilerinizi veya tarafımızca size veya tarafımızca tarafımızdan tedarik edilen üçüncü bir tarafa vermek veya kişisel verilerinizi toplamaya devam etmek, ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullanmaya devam etmek gibi, işbirliği yapmaya devam etmek, bu değişiklikleri ilgili Veri Koruma Beyanı hükümlerine kabul etmiş sayılacaksınız.

5.2 Bize Nasıl Ulaşılır


Bu Veri Koruma Beyanı veya verilerinizle ilgili herhangi bir konuyla ilgili şüpheleriniz, yorumlarınız veya önerileriniz varsa, data.protection@solplanet.net adresine e-posta göndererek bize ulaşabilirsiniz.