SolPlus Bonus Programı için AISWEI B.V. Şartlar ve Koşulları

1. Kapsam

1.1 Şirketimiz, AISWEI B.V., Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam, Hollanda'da bulunan bir şirkettir (bundan sonra: “AISWEI” veya “biz”), invertörler, izleme cihazları, EV şarj cihazları ve fotovoltaik sistemler için diğer aksesuarları Avrupa'da AISWEI tarafından doğrudan veya distribütörleri aracılığıyla “Solplanet” markası altında satmaktadır. Ürün satışlarımızı artırmak amacıyla uygun kuruluşlara “SolPlus” adı altında ek bir bonus programı sunmaktayız (bundan sonra: “SolPlus Bonus Programı”). Bu şartlar ve koşullar, SolPlus bonus programımız altında biz ve uygun kuruluşlar (bundan sonra: “Katılımcılar” veya “siz”) arasındaki yasal ilişkiyi düzenler.

Bu Şartlar ve Koşullar yalnızca SolPlus Bonus Programı için geçerlidir; iş ortaklarımızın bu Şartlar ve Koşullar ile çelişen veya bu Şartlar ve Koşullardan sapabilen herhangi bir hükmünü tanımıyoruz.

2. Konu ve SolPlus bonus programımıza katılım koşulları


2.1 SolPlus bonus programımız kapsamında, uygun kuruluşlara Solplanet ürün yelpazemizden ürünlerin kurulumu ile bonus puanlar kazanma fırsatı veriyoruz. Bu puanlar, aşağıda belirtilen madde 4'e uygun olarak şirketimizden ödüller karşılığında kullanılabilir. Krediye uygun ürünler ve her biri için verilen bonus puanların sayısı www.solplus.net web sitemizde bulunabilir.

Türkiye'de bulunan herhangi bir kuruluş, doğrudan Solplanet ürün yelpazemizden veya satış ortaklarımızdan krediye uygun ürünler satın alan uygun bir kuruluş, programa katılmaya hak kazanır. Tek taraflı nedenlerle bireysel kişilerin veya kuruluşların katılımını reddetme hakkını saklı tutuyoruz.

SolPlus bonus programımıza katılım ücretsizdir.

SolPlus bonus programımıza katılım ve bu program kapsamındaki haklarınız, bu şartlara ve koşullara göre, transfer edilemez.

3. Kayıt ve Veri Koruma


3.1 SolPlus bonus programımıza katılmak için bir ön koşul, uygun kuruluşunuzu www.solplus.net web sitemizde kaydetmenizdir. Kaydınızın kabul edilmesi üzerine, kuruluşunuz için bir hesap oluşturacak (sizin “SolPlus hesabınız”) ve bu SolPlus hesabına erişiminizi e-posta ile onaylayacağız.

Kaydınızla ilgili olarak, sizin tarafınızdan belirtilen iletişim kişisinin iletişim bilgilerini (özellikle ad, e-posta adresi, müşteri numarası) ve bonus verilerini (özellikle satın alınan ürünler, bonus miktarları, puan tahsisini tetikleyen işlemin tarihi) topluyor ve işliyoruz. Ayrıca, iletişim bilgilerinizi ve bonus verilerini, özellikle ürün bilgileri ve bültenlerin iletilmesi için, reklam ve pazarlama amaçlarıyla kullanıyoruz. Bu verilerin işlenmesi, ilgili kişilerin onayı olması halinde, reklam ve pazarlama hukuku çerçevesinde mümkün olan sınırlar içinde ve gerekirse, veri koruma ve reklam hukuku açısından izin verilen sınırlar içinde gerçekleştirilir.

SolPlus bonus programı ile ilgili veri işleme faaliyetlerimizle ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen SolPlus veri koruma beyanımıza başvurunuz. Bu belgeye www.solplus.net web sitemizden erişebilirsiniz.

4. SolPlus bonus programımızın ödeme koşulları


4.1 SolPlus bonus programı kapsamında, uygun ve kayıtlı kuruluşlara bonus puanları veriyoruz, eğer aşağıdaki şartları yerine getirdiyseniz: (i) Solplanet ürün yelpazemizden krediye uygun bir ürünü bizden veya satış ortaklarımızdan satın aldınız. (ii) Satın alınan ürünü ilgili müşterinize başarılı bir şekilde kurulum yapıp devreye aldınız. (iii) Kurulum tamamlamasını tetikleyen işlem tarihini belirterek, kurulum yapılan ve devreye alınan ürünü bizim Solplanet Cloud çözümümüzde kaydettiniz ve etkinleştirdiniz. Krediye uygun ürünlerimizden birine ilişkin bu üç şartın ne zaman yerine getirildiği, burada “Kurulum Tamamlaması” olarak anılacaktır.

Bonus puanları SolPlus hesabınıza kaydedilir. www.solplus.net web sitemiz üzerinden her zaman mevcut bonus puan bakiyenizi kontrol edebilirsiniz.

support_solplus@solplanet.net adresine bir e-posta göndererek bonus puan tahsisinin doğruluğuna veya eksiksizliğine itiraz edebilirsiniz. Size SolPlus hesabınızın bakiyesini e-posta ile bildirdiysek, bakiye hakkında itirazda bulunma hakkınız bulunmaktadır; bir ay içinde itirazda bulunmazsanız, bildirilen bonus puan bakiyesinin onaylandığı kabul edilir.

Ayrıca, SolPlus hesabınız aracılığıyla aşağıdaki türdeki ödüller için tahsis edilen bonus puanları çevrimdışı olarak kullanabilirsiniz: • ücretsiz ürünler • özel eğitim • Kurulum sertifikaları • Geçerli ise, www.solplus.net web sitemizde zaman zaman yayınladığımız diğer bonuslar. Ödüllerin çevrimi için gereken bonus puanları ve ödüllerin tahsisine ilişkin ek koşullar www.solplus.net web sitemizde bulunabilir.

4.5 İtirazlarınızı, support_solplus@solplanet.net adresine e-posta göndererek bonus puanlarının doğruluğuna veya eksiksizliğine itiraz edebilirsiniz. SolPlus hesabınızın bakiyesini e-posta ile bildirdiğimizde itirazda bulunma hakkınız bulunmaktadır; bir ay içinde itirazda bulunmazsanız, bildirilen bonus puan bakiyesi onaylanmış sayılır.

4.6 Sonradan, bonus puanlarının verilmesi için önkoşulların mevcut olmadığı veya önkoşulların sonradan geçerli olmadığı ortaya çıkarsa, örneğin krediye uygun ürünlerin satın alımı için sözleşmenin iptali nedeniyle, bonus puan kredisini iptal edebiliriz veya - eğer bonus puanlar zaten kullanılmışsa - ödüllerin tahsisini geri çekebilir ve ödüllerin iadesini talep edebiliriz.

5. Bonus programında değişiklikler


5.1 Gelecekte etkili olmak üzere bu Şartlar ve Koşulları ve makul ölçülerde değiştirmeyi, özellikle de bonus puanlarının verilmesini, örneğin özel promosyonlar kapsamında veya diğer indirimler veya avantajlar kapsamında değiştirmeyi, sınırlamayı veya dışlamayı, her zaman saklı tutuyoruz. İlgili değişiklikler www.solplus.net web sitemizde yayımlanacaktır. Ayrıca, size herhangi bir değişiklik hakkında e-posta ile bilgi vereceğiz.

5.2 Bu şartları ve koşulları kabul etmek istemiyorsanız, her zaman SolPlus bonus programımıza katılım sözleşmesini sonlandırabilirsiniz.

6. Süre ve Fesih


6.1 Bonus programına katılım kontratı süresiz olarak yapılır.

6.2 Katılımcı, yazılı bildirimle bize her zaman haber vererek kontratı derhal feshedebilir.

6.3 Katılımcıyı yazılı bildirimle ayın sonuna kadar 4 haftalık bildirim süresi ile kontratı feshedebiliriz.

6.4 İyi nedenle feshin hakları saklıdır. Katılımcının bonus puanlarının kötüye kullanımı durumunda, iyi nedenle fesih için iyi neden vardır.

6.5 Sıradan fesih durumunda, 6.2 (siz tarafından) veya 6.3 (biz tarafından) Maddelerine göre, feshe aldığınız tarihten itibaren 3 ay içinde birikmiş bonus puanlarınızı kullanma hakkınız devam eder. Bu süreden sonra bonus puanları geçerliliğini yitirecektir. Aynı durum, 6.4 Maddesi uyarınca sizin tarafınızdan iyi nedenle yapılan olağanüstü durumda fesihte de geçerlidir. 6.4 Maddesi uyarınca bizim tarafımızdan iyi nedenle yapılan olağanüstü fesih durumunda, sizin tarafınızdan alınan fesih bildiriminin alınmasından itibaren toplanan tüm bonus puanları geçerliliğini yitirecektir.

7. Son Hükümler


7.1 Bu kontrat, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve uluslararası mal satımına ilişkin sözleşmeler için Birleşmiş Milletler Sözleşmesi hariçtir.

7.2 Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki mahkemeler, bu sözleşme ilişkisinden kaynaklanan veya bu ile bağlantılı tüm anlaşmazlıklarda yetkilidir. Ayrıca, her bir Taraf, kendi asli iş yerinde diğer Taraf'a karşı dava açabilir. Geçici tedbirlerin dışındaki durumlarda, yukarıda belirtilen yargı yetkileri münhasırdır.